Tiếng nói của nhân viên

Làm việc tại 7-Eleven
Giới thiệu tiếng nói của nhân viên

Tại 7-Eleven có nhiều người khác nhau đang hoạt động như sinh viên, nội trợ nam - nữ, người làm nghề tự do, người lớn tuổi và cả người nước ngoài. Lý do làm việc và cách làm việc cũng đa dạng. Có thể kết hợp với phong cách sống của từng người để chọn cách làm việc đa dạng là điểm thuận tiện của 7-Eleven. Vì vậy, chúng tôi đã hỏi chuyện những nhân viên làm thêm, làm bán thời gian đang hoạt động tại 7-Eleven về lý do chọn 7-Eleven và niềm vui trong công việc v.v.
Tìm kiếm thông tin tuyển người của cửa hàng gần nhà