Đặt hàng - Xây dựng nơi bán hàng

Vì ý tưởng kết nối với kết quả nên rất thú vị.Sự tuyệt vời của công việc Đặt hàng - Xây dựng nơi bán hàng

Tại 7-Eleven, chúng tôi yêu cầu cả công việc đặt hàng sản phẩm đối với mọi người làm thêm. Tập hợp các thông tin trong phân loại mình phụ trách, đặt giả thiết và kiểm chứng. Vì phải chịu trách nhiệm nên tuy vất vả, nhưng là công việc vui vẻ rất đáng làm.

Nội dung công việc chủ yếu

  • Đặt hàng
  • Xây dựng nơi bán hàng
  • Làm POP

Đặt hàng, Xây dựng nơi bán hàng, Làm POPChúng tôi giao việc xây dựng nơi bán hàng cho bạn.

Ví dụ, không chỉ sắp xếp sao cho đẹp mà công việc trưng bày sản phẩm còn là vừa suy nghĩ “làm thế nào để khách hàng để mắt tới?” vừa thực hiện, chắc chắn sự thú vị trong công việc và tính chất của công việc sẽ thay đổi. Và còn kết nối với sự trưởng thành của bản thân bạn. Trước tiên, chúng tôi sẽ giao phó từng chút một từ nghiệp vụ đơn giản.

01 Đặt hàng

Đặt hàng không phải là phụ trách tất cả sản phẩm mà chia các phần phụ trách theo từng thể loại để tiến hành. Phân loại phụ trách sẽ khác nhau tùy theo cửa hàng nhưng đâu cũng là công việc vui vẻ.

Điểm lưu ý Khi đặt hàng thì thời tiết và sự kiện ở khu vực lân cận v.v. cũng là thông tin quan trọng

Đặc biệt, sản phẩm hằng ngày như cơm hộp v.v. thì dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sự kiện ở khu vực lân cận v.v. nên cần thường xuyên để ý. Cảm giác thành công khi dự đoán đúng và bán đắt hàng như mình đã suy nghĩ rất khác biệt.

02 Xây dựng nơi bán hàng

Bạn sẽ suy nghĩ xem làm sao để sản phẩm nổi bật, để khách hàng mua và dụng công trưng bày. Thỉnh thoảng, bạn có thể vừa lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp vừa xây dựng nơi bán hàng độc đáo của riêng cửa hàng.

Điểm lưu ý Face-up là gì

Face-up là từ chuyên môn trong ngành cửa hàng tiện lợi. Sản phẩm sẽ được bán đi từ phía trước của kệ hàng, nếu cứ để nguyên như thế thì sản phẩm trong góc kệ sẽ tồn đọng. Như vậy thì sẽ trông như sản phẩm bán ế, ấn tượng không tốt. Vì vậy, việc sắp xếp lại sản phẩm trong góc ra mặt trước ngoài cùng gọi là Face-up. Bằng cách làm như vậy mà doanh thu sẽ thay đổi.

03 Làm POP

Nơi bán hàng của 7-Eleven được dán POP quảng cáo những đặc trưng và cầu kỳ của sản phẩm. Trong đó cũng có nhiều POP viết tay, đó là do nhân viên của cửa hàng làm ra. Bằng cách làm cho sản phẩm của nơi bán hàng đã được trưng bày công phu thêm nổi bật, giúp nhiều hơn nữa khách hàng để mắt tới.

Điểm lưu ý Quảng cáo POP là gì

Là chữ viết tắt của “Point of purchase advertising (Điểm quảng cáo để mua)”, được hiển thị ở nơi bán hàng của cửa hàng bán lẻ v.v., dùng để quang cáo thúc đẩy bán hàng. Quảng cáo chủ yếu là sản phẩm mới và sản phẩm đang được chú ý bằng POP thì có hiệu quả trong việc làm tăng doanh thu.

Tìm kiếm thông tin tuyển người của cửa hàng gần nhà